Веронаука за најмлађе – on the web!

Помаже Бог, драги родитељи и ђаци!

Школску 2019/20. годину при нашој парохијској школи веронауке за најмлађе смо посветили Старом Завету. Како су школе сада затворене због мера предострожности, одлучио сам да вам доставим овим путем цело градиво за ову школску годину. Већину овог материјала смо од септембра већ прешли на нашим часовима, али није на одмет да се познато градиво понови као и да се настави одакле смо стали: задњи пут смо разговарали о Цару Давиду. Такође и они који нису били на нашим часовима могу насамо да виде о чему смо све слушали, причали и писали до сада.

За програм наставе коришћена су три главна извора:

  • читанка „Children’s Bible Reader“ који је доступан online и као аудио-књига на http://www.cbr.goarch.org/
  • вежбанка „Scripture Lessons – The Old Testament“ коју можете одавде преузети у .pdf формату
  • серијал анимираних филмова „Библијске Приче“ синхронизованих на српкси језик (везе за сваку епизоду са youtube-а су наведене у табелама доле)

Надам се да ће вам ово обогатити и оплеменити доколицу у ово време рестрикција.

Свако добро од Господа!

– Зоран Радишић

Children’s Bible Reader

http://www.cbr.goarch.org/

Scripture Lessons – The Old Testament (Work sheets) Библијске Приче (на српском језику)
Creation and the Patriarch’s –

God Creates the World

God Creates the World

pp. 4-5

01. Рајски Врт

https://youtu.be/tKNQaUaSygM

How God Made the World

pp. 7-8

Adam and Eve

pp. 10-11

Adam and Eve in Paradise

pp. 13-14

Creation and the Patriarch’s –

Adam and Eve turn away from God

Adam and Eve Disobey God

pp. 16-17

Adam and Eve are Punished

pp. 19-20

The Angels

pp. 22-23

Creation and the Patriarch’s –

Cain and Abel

Creation and the Patriarch’s –

The wickedness of people destroys the earth

The Great Flood

pp.25-26

Creation and the Patriarch’s –

People continue to sadden God

The Tower of Babel

pp. 28-29

Creation and the Patriarch’s –

A shepherd trusts in God

Abraam

pp. 31-32

02. Содом и Гомора

https://youtu.be/aNZGU7Uvof0

Creation and the Patriarch’s –

Abraham and Sarah have a son

Isaac is Sacrificed

pp. 34-35

Creation and the Patriarch’s –

Isaac marries Rebecca

Jacob and Esau

pp. 37-38

Creation and the Patriarch’s –

Two different brothers

Creation and the Patriarch’s –

Jacob has a strange dream

Creation and the Patriarch’s –

Jacob marries Rachel

Creation and the Patriarch’s –

Jacob leaves Laban

 

Children’s Bible Reader

http://www.cbr.goarch.org/

Scripture Lessons – The Old Testament (Work sheets) Библијске Приче (на српском језику)
Joseph –

Jacob wrestles with God

Joseph –

The two brother reconcile

Joseph –

Joseph and his brothers

Joseph Sold by his Brothers

pp. 40-41

03. Јосиф и Шарени Капут

https://youtu.be/8eOcQ_0PXnA

Joseph –

Joseph is sold by his brothers

Joseph –

Joseph arrives in Egypt

Joseph –

Joseph interprets dreams

Joseph in Prison

pp. 43-44

Joseph –

Joseph and Pharaoh

Joseph –

Joseph’s brothers come to Egypt

The Brothers of Joseph in Egypt

pp. 46-47

Joseph –

Joseph’s brothers return to Canaan

Joseph –

Joseph welcomes his brothers

Joseph –

The silver cup

Joseph –

Joseph forgives his brothers

Jacob in Egypt

pp. 49-50

 

Children’s Bible Reader

http://www.cbr.goarch.org/

Scripture Lessons – The Old Testament (Work sheets) Библијске Приче (на српском језику)
Israel in Egypt –

The people of Israel suffer in Egypt

Moses is Born

pp. 52-53

04. Прича о Мојсију

https://youtu.be/pk-vloiPE0Y

Israel in Egypt –

A mother saves her son

Israel in Egypt –

Moses must leave

God calls Moses

pp. 55-56

Israel in Egypt –

God calls Moses

Israel in Egypt –

Moses returns to Egypt

The Ten Plagues

pp. 58-59

Israel in Egypt –

Moses and Aaron go to Pharaoh

Israel in Egypt –

God sends disasters to Egypt

Israel in Egypt –

God sends the worst plague of all

Journey in the Wilderness –

The Israelites leave Egypt

Crossing the Red Sea

pp. 61-62

Journey in the Wilderness –

The Israelites cross the Red Sea

Journey in the Wilderness –

God provides for his people

Journey in the Wilderness –

Water from the rock

Journey in the Wilderness –

Moses on Mount Sinai

The Ten Commandments

pp. 64-65

Journey in the Wilderness –

The Ten Commandments

Journey in the Wilderness –

The golden calf

The Golden Calf

pp. 67-68

Journey in the Wilderness –

Moses speaks again with God

Journey in the Wilderness –

The tent of meeting and the Ark of the Covenant

Journey in the Wilderness –

Aaron and his sons become priests

Journey in the Wilderness –

Moses is near Canaan

Journey in the Wilderness –

Forty years in the desert

The Death of Moses

pp. 70-71

Journey in the Wilderness –

The healing snake

Journey in the Wilderness –

Moses dies

Journey in the Wilderness –

The walls of Jericho

Joshua

pp. 73-74

05. Пророк Јосија и Битка код Јерихона

https://youtu.be/8fC-OoT_Um0

Journey in the Wilderness –

The Promised Land

 

Children’s Bible Reader

http://www.cbr.goarch.org/

Scripture Lessons – The Old Testament (Work sheets) Библијске Приче (на српском језику)
Judges, David & Solomon –

Judges

Judges, David & Solomon –

Deborah

Judges, David & Solomon –

Gideon

Gideon

pp. 76-77

Judges, David & Solomon –

Samson

Samson

pp. 79-80

06. Самсон и Далила

https://youtu.be/43hm5xsOP_U

Judges, David & Solomon –

Naomi

Ruth

pp. 82-83

Judges, David & Solomon –

Samuel the prophet

Samuel

pp. 85-86

Judges, David & Solomon –

Saul becomes a king

Judges, David & Solomon –

Saul and David

07. Давид и Голијат

https://youtu.be/Wo3NbY65ltg

Judges, David & Solomon –

David and Goliath

David and Goliath

pp. 88-89

Judges, David & Solomon –

David and Jonathan

King David

pp. 91-92

Judges, David & Solomon –

David saves Saul’s life

Judges, David & Solomon –

David the King

Judges, David & Solomon –

David’s Psalms

Judges, David & Solomon –

King Solomon

Solomon

pp. 94-95

Judges, David & Solomon –

The Queen of Sheba visits Solomon

Judges, David & Solomon –

Wise Words of Solomon

 

Children’s Bible Reader

http://www.cbr.goarch.org/

Scripture Lessons – The Old Testament (Work sheets) Библијске Приче (на српском језику)
The Prophets –

The prophet Elijah

Prophet Elijah

pp. 97-98

The Prophets –

Elijah and Baal’s prophets

The Prophets –

The prophet Isiah

The Prophet Isiah

pp. 100-101

The Prophets –

The prophet Jeremiah

The Prophet Jeremiah

pp. 106-107

The Prophets –

Jonah and the big fish

08. Пророк Јона и кит

https://youtu.be/zWVHE0VND3s

The Prophets –

Jonah goes to Nineveh

The Prophets –

Daniel and his friends

Daniel

pp. 103-104

09. Данило међу лавовима

https://youtu.be/Vxjf58MCKlQ

The Prophets –

The three friends are thrown in the furnace

The Prophets –

Daniel in the lion’s den

The Prophets –

Daniel tells of the coming of the Savior

Esther

pp. 109-110

Job

pp. 112-113

Saint John the Baptist

pp. 115-116